Hybride ventilatie in scholen. Kennisoverdracht en samenwerking tussen mkb ers