Tot dusverre verkregen resultaten met het hoogfrequent bakken van brood