Blootstelling aan tabaksrook in de horeca: Reductie van 90 tot 99 procent met verdringingsventilatie