NEN 6088 verzuimt herkenbaarheid te normaliseren - Vluchtborden in tunnels vaak slecht herkenbaar