Totstandkomingsrapport GeoTOP – aanvullingen bij versie v1.5