Voeding en voedingstoestand van het schoolkind ten plattelande ; een sociaal-geneeskundig onderzoek op het eiland IJsselmonde