TNO-wet: Wet van den 30en October 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek