Verslag over de uitkomsten van het algenonderzoek in zwembaden in 1947