Actieprogramma agrificatie ; Tussenrapport van de Stuurgroep Agrificatie