Probleemdefiniëring bij organisatieveranderingen; Hoe methoden uit de Operations Research hieraan kunnen bijdragen