De stand van zaken bij het veiligheidsdenken in Nederland