Is er nog een verzekeringsgeneeskundig referentiekader?