Over de inwerking van chloor en broom op anorganische stikstofverbindingen (ammoniak en nitriet)