De tien do's and don'ts van publiek-privaat samenwerken binnen Veiligheidsregio's