Automatisering en robotisering gaan slechts beperkt samen