Kwaliteit van leven bij kinderen met sikkelcelziekte in de regio Amsterdam [Quality of life of children with sickle cell disease in the Amsterdam area]