Huisvesting voorzieningen voor palliatief-terminale zorg ; rapportage over WZi- en WTZi-projecten