Bepaling van afbraakprodukten van fibrine en fibrinogeen in plasma met een monoklonaal antilichaam