De raakvlakken tussen preventie en curatie nu en in de toekomst: Jong geleerd, oud gedaan