Verwachte effecten van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer