Een bijzondere relatie: Or en bestuurder als strategische arbopartners?