Een overzicht van werkzaamheden verricht door de afd. Hout, ten behoeve van handeling en industrie