Fysieke belasting in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en in de industriële reinigings- en scheepsonderhoudsbranche