Productiviteit Meten met een Vragenlijst Stand van zaken november 2007