Volksgezondheid toekomst verkenning 1997: De som der delen