De consumptie van voedingsmiddelen naar locatie over een periode van tien jaar. Resultaten van drie voedselconsumptiepeilingen: 1987-1988, 1992 en 1997 - 1998