Sociale partners kunnen Arbowet 1998 voor een deel naar eigen hand zetten