Globale raming effecten van acties uit het Uitvoeringsprogramma CE