Veldnorm voor afzonderings- en separeervoorzieningen in de Gehandicaptenzorg. (Eisen, aandachtspunten en voorbeelden voor de bouw)