De waarde van de bepaling van thyroxinebindend globuline bij de screening op congenitale hypothyreoïdie