Behoeftepeiling werkenden met een chronisch ziekte : Bijlage 1 : Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte : Resultaten van de vragenlijststudie