Vetreductie. Verslag van de XXVIe NRLO-themadag/ CIVO-TNO-workshop; Zeist, 17 maart 1988