Onderzoek beschermingsfactoren bij adembeschermingsmiddelen gebruikt in de asbestbranche