Structuur en functioneren van het Regionaal stelsel van voorzieningen voor ouderen in 's-Gravenhage