Afgebakende literatuurstudie naar regelgeving en beperkingen omtrent de toepassing van TiO2 coating in de zorg