Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties