Synthese bij het CBS-TNO rapport Compositie analyse van de Limburgse economie