Symposium geluidhinder en geluidisolatie. VI. Bestrijding van lawaai in trappenhuizen