Nieuwe rollen. Nieuwe risico's? Wie is verantwoordelijk voor wat, bij bedrijven met grote externe, chemische risico's?. Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 19 januari 2012