Parketbranche bestrijdt gezamenlijk gebruik oplosmiddelhoudende producten