Beschrijving van proefnemingen op laboratorium-, semi-technische en technische schaal met een versneld vlasrootprocede