Hoe kan de zorg bijdragen aan de klimaatdoelstellingen?