Drijfveren voor actieve participatie in lokale energie coöperaties