Enkele sociaal-geneeskundige aspecten van de wegverkeersongevallen