Investeren in het sociale innovatievermogen van MKB-bedrijven loont