Op weg naar een vitaal FrieslandFoodsCampina; verslaglegging vitaliteitsproject bij Domo Bedum