Kas van de toekomst. Samenvatting en aanbevelingen. In opdracht van de provincie Noord-Holland