Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out: Tussenrapportage