De potentiële warmteproduktie van diverse typen collectoren in Nederlandse klimatologische omstandigheden