Kwetsbaarheid logistieke ketens 2010. Zicht op risico's, daadwerkelijke verstoringen en kwetsbaarheid